Praha (intimní deník hrdiny) / Recenze /

Karola Štěpánová, Národní 9 (Kulturní příloha Lidových novin), 25.11.1993, s.II

(...) Praha se tak pro čtenáře obeznámeného s divadelním prostředím stává skutečným, někdy až na hranici únosnosti intimním deníkem. Svou sugestivní atmosférou a upřímně působící bolestnou vášnivostí, s níž hrdina prožívá každodenní banality, však může být strhující četbou i pro čtenáře nezasvěcené do divadelních reálií. Dokonce možná spíše než pro ty, kdo v ní chtě nechtě poznávají své známé.

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage