Proudy / Recenze /

Ondřej Bezr, Rock a Pop, 2/2002

(...) Kahudova otevřenost zvláště v sexuální oblasti je sice zdrojem častých výhrad a nařčení z vulgarity, koresponduje ovšem s undergroundovou tradicí české moderní literatury. S "insitním" uměním, ke kterému by mohly Proudy tematicky chvílemi odkazovat, ovšem nemá košatý Kahudův jazyk, úchvatně detailní postřeh a bohatá imaginace nic společného — v tomto směru se jedná o literaturu v tom nejnáročnějším slova smyslu. (...)

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz