Šumná města / Co v knize najdete: /

Ediční poznámka

Rozhodnutí převést televizní cyklus Šumná města do tištěné podoby bylo motivováno především spontánní poptávkou nadšených diváků, kteří toužili získat informacemi nabitý text dokumentárního cyklu v „trvalejší“ a pohotově dostupné podobě.
Pouhé otištění scénářů ale autoři Radovan Lipus a David Vávra shledali nešumně jednoduchým. Když už Šumná města vydat knižně, pak nabídnout něco navíc a v takové podobě, aby kniha mohla existovat i samostatně, bez znalosti televizní předlohy.
V tištěné verzi bylo nasnadě dohledat a opravit drobné a nemnohé faktické chyby (pozornému diváku-čtenáři tento rozdíl neunikne — nenajde zde např. zmínku o mozaice v královéhradeckých etážových velkogarážích, původně umístěné v jiné budově, ale postřehne i tak nepatrnou změnu, jako je označení jabloneckých „perliček“ místo nesprávného — i když obecně užívaného — názvu „korálky“ apod.). Knižní verze nabídne cestovatelsky naladěnému čtenáři také praktické plánky měst s adresami navštívených objektů; šumní odborní spolupracovníci (místní historici umění, činní architekti či kvalifikovaní rodáci), kteří byli při psaní scénářů našimi rádci a našeptávači, sepsali cenné, osobité doslovy o moderní architektuře „jejich“ šumného města, v nichž doplňují a rozvíjejí to, co se do třiadvaceti televizních minut jednotlivých dílů nevešlo.
Pomyslnou „třešničkou na dortu“ jsou bibliografická slovníková hesla většiny architektů, s jejichž díly se v rámci cest setkáme, a výběrový jmenný rejstřík. Nemálo tvůrců je v takto reprezentativním kontextu zmiňováno vůbec poprvé. Výčet hesel však nemůže být úplný, neboť mnohé osudy autorům prozatím zůstávají utajeny. Pokud v tomto směru může kdokoli z čtenářů napomoci radou, připomínkou či informací, budeme mu nesmírně vděčni a obohatíme knihu o nově získaná fakta ve druhém vydání.
Nedílnou součástí našeho projektu měla být od počátku bohatá obrazová dokumentace, velmi důležitá, ale bohužel málokdy dostatečně přítomná v knihách uměnovědného a průvodcovského typu. Složité pátrání po způsobu, jak co nejlépe a co nejdůstojněji tento úkol splnit, přineslo plody — technologie střihu fotografií z digitálního televizního záznamu umožnila každý scénář doprovodit velkým množstvím ilustračních záběrů.
Navíc z velké části uchovává i trikové hříčky, což je věc úžasná až šumná. Daní za tyto klady je mírně snížená kvalita pořízených fotografií, což nám snad laskavý čtenář promine…
Neobvyklého průvodce po patnácti českých, moravských a slezských městech, kterého si toulání chtivý zájemce přibalí do svého cestovního tlumoku a neohroženě vyrazí na vlastní šumné výpravy, Vám nyní předkládáme ke zhodnocení a především k praktickému použití!
Řazení jednotlivých měst je shodné s pořadím, ve kterém byla odvysílána Českou televizí.
Šťastnou cestu přejí autoři a vydavatelé.

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage