Doktor Kott přemítá / Recenze /

Další recenze

Erik Gilk, Tvar 12/2002, s.20
Dora Kaprálová, MF Dnes, 8.7.2002, s.4
Lukáš Foldyna, Host 7/2002, rez.příl.s.IV
Josef Chuchma, MF Dnes, 2.10.2002, s.C/11
David Kroča, Ranní mozaika ČRo 3-Vltava
Jiří Škuba, Britské listy 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz