O nakladatelství / Webové stránky – archiv rubrik / Autoři nakladatelství Petrov v zahraničí / Festival Tombées de la nuit ve francouzském Rennes (1. -6. 7. 2002) /

Úvodní (a původní) text o vystoupení tří básníků Petrova

Kulturní festival les Tombées de la nuit (Soumraky) v bretaňském městě Rennes má už slušnou tradici; letos se konal právě podvacáté.
Přehlídka hudebních koncertů, výstav, tanečních a divadelních vystoupení, performancí, čtení, besed, diskusí - ač vměstnána do pouhého týdne - v lecčems připomíná Brněnské kulturní léto, což nezmiňujeme náhodně, neboť Brno je partnerským městem Rennes. Snad i proto se obrátili organizátoři festivalu prostřednictvím brněnské radnice na nakladatelství Petrov, když skládali letošní mozaiku „rozmanité Evropy“, jak hlásá podtitul festivalu.
Ano, rozmanitost, řekli jsme si také – a do Rennes vybrali autory protichůdné, jak jen to bylo možné: Mariana Pallu a Jaroslava Pížla . Dva nejen zajímavé autory, ale také uznávané „mistry jevištních forem“. Třetím členem básnické delegace byl v tradičně dvojjediné roli majitele nakladatelství a básníka Martin Pluháček-Reiner .
Vlastní vystoupení zmíněné trojice, jejímiž „francouzskými ústy“ se stala devatenáctiletá studentka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Petra Vyhlídalová, proběhlo v sále Espace Orphée ve středu 3.7. od 15.00 hodin a sledovalo jej necelých padesát diváků v zhruba z poloviny zaplněném sále. Ti si vyslechli francouzské překlady básní, které pak mohli „nazřít“ i v živém provedení autorů, pochopitelně v češtině. A nakonec došlo dokonce i na besedu, na jejímž konci se chtěly minimálně dvě babičky, nezávisle na sobě, naučit česky slůvko „děkuji“. Takže slušný úspěch.
Po hodinové přestávce nastoupila na scénu dvojice Régis Boulard a Philippe Robert. Robert usedl za bicí soupravu, Boulard se chopil mikrofonu – a poté v překvapivě zajímavé jevištní šou uvedli tři desítky básní od zmíněných tří českých autorů. Při jejich vystoupení byl sál zaplněn téměř zcela. Samotní autoři byli na konci mohutně aplaudovaného vystoupení vyvoláni na scénu, kam se rozpačitě dostavili a uklonili.
Během čtvrtečního výletu do St. Malo a Mont-Saint- Michel viděli čeští umělci dokonce moře a také se slibně rozběhlo jednání o bilingvním (česko-francouzském) vydání antologie poezie 90. let Lepě svihlí tlové, kterou pro nakladatelství Petrov chystá básník Ivan Wernisch a v níž jsou všichni tři básničtí delegáti zastoupeni.

Vive la France!

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage