Troucheň /

Ukázka z knihy

Oheň v kůře

Jak drobný poutník kmenem stromu vydám se,
úvozem hlubokým — svaly dřeva.
Za záhybem kůry žár vatry objevím.
Stráže leknou se. A rozutíkají se do stínoví hněvat.

Už pomsta ve stromových oblacích
tam na zenitu — vojsko skrytě leží.
A ze tmy šumí rozčechrané prapory
a pasti hvězd se střídaj´ na pobřeží.

Tam si sednu k ohni unaven
a zajatkyni, jíž vybrali už muže,
propustím... Však jestli u mne zůstane,
vše z dávných ság mi vypovědět může.Graf hor

Bdělý písař opisuju mrtvé ženě obočí,
linky hor slepými skvrnami přerušované.
Tam, kde mi únavou klesala ruka —
vítr jí proniká plochou očí do plochy obzorů.

Vítr vstupuje do lesa. Už nespatřím ho vycházet.
Co činí tam v hlubinách namotávaný do klubek
a na cívky? Pro které ucho jehly?
Vítr vstoupí, už v šeru šumí jeho navlékání.

Bdělý písař modeluju písmo v graf hor,
vždy po mastnotě mraku sklouzne pero.
Tak skřípne o sebe mříž lidská a sluneční,
posune se, by zapadly motáky pro vězně i pro věznící.

(na elektroakustickou skladbu Etude 2 od Karlheinze Stockhausena)Salome

Tvé prsy, Salome!
Jsem sobě příliš těžký, tedy hlavu,
hlavu uložíš mi do nich,
do hřbitovní kaple prsů svých!

V tvých prsech na bohoslužbě dokonám,
jen u varhan ještě svíce hoří.
Ó klávesnice krajek! A okna ojíněná
se Luně v mracích tajně dvoří.

Má hlava Sisyfovi tvých rtů
vyklouzla z polibku a krví mou vše se chystá ohrozit,
s krví a spermiemi tvého otce
na břicho ti propadává z narkózy!

Ó Salome, tvé krvavé prsy!
A hrdý svit ze tvé kaple pohřební
na nebi hvězdou špony z ostří trousí.
Salome, alespoň na mne pohlédni!

(na stejnojmennou sochu Jitky Křivancové)Sen: Vipera berus

Had jest to, čím plazím se Bohu z dosahu,
to temné z jeho soumračného potu —
Po hadích schodech mě anděl snesl za můj křik,
teď vrací se, a podoben je Lotu,

jenž nesmí se na mne otočit, po ledu
stoupá hrdlem hadí věže sklenné.
V děsu tak čirém, že lze jím projít poslepu,
nechal mě — dítě právě narozené.Přezimování

                                                        Aleně

Do záclon vkvetli motýli,
jen na křídlech si stáhli plamen.
Já s nimi jak v lukách průsvitných
spím, jemně vchází průvan varem.

Marně však s těmi trubači
barev se v stejných barvách tajím,
před ženou, jež zdobí si stěny obrazy
motýlů, nikdy se neobhájím.

Ta žena náš osud zná — už ve svůj čas
ze svých portrétů si snesla skla a rámy.
Teď hledá své spáče — lhostejná —
jen hlavičku jim smáčkne. Jiní zhasnou sami. 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz