Staronový kontinent /

Ukázka z knihy

Chór


Jsme emigranti. Daleko od stavení
jsme se viděli hnát na schůzku
s vlastní samotou.
Noc, všude okolo,
byla prázdná nápovědní bouda.

Jsme emigranti. Bůh, za kus ztvrdlé kůrky,
na nás dál zkoušel v kuchyni
své dávné fóry.
Venku se tísnil smích našich mrtvých
v dobytčáku z mlhy.

Jsme emigranti. Jak jsme denně za tmy
táhli do světa,
z psů zavyl hold jako z bližních.
Podél nás nohy v černých střevíčcích
tloukly o chodník svým kovem.

Jsme emigranti. Naše ženy rodily
vestoje, holá lebka blázna opodál
byla chladná socha.

Tady jsme. My a poušť pod našima nohama,
náš i váš společný domov.Chtěli jsme


Je po slavnosti posbírat teď láhve
a zdechliny
setřít fleky zbytky
zheblých iluzí

Zmátla nás zatáčka chvíli málem věčná
ladnou prodlevou výhledem jinam Kam
asi Slepí chtěli jsme vidět halekat v prázdných sálech
řičet v rozevřených ženských V popelu rána jsme jen usípli
zaklení

Žít myslel sis
s vroucím funěním
věřils v zatáčku místo pusté cesty
kde jde jen jítSpolu do třetihor


To se ví mám k tobě náklonnost
jak živý k živé hltám bahenní pach tvé
vlhké srsti tvé čolčí pohyby
na cestě do hlubin Chmatám po tvé přesličce
v dávném uhlí
až k nepohnuté šedi původního města Sám pronikán

neznámým pohledem až dovnitř své dutiny do ticha cely pod bezbrannou kůží
zad poznám tě po blesku tuhnoucím
na nahém krunýři

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage