Staronový kontinent /

Ukázka z knihy

Chór


Jsme emigranti. Daleko od stavení
jsme se viděli hnát na schůzku
s vlastní samotou.
Noc, všude okolo,
byla prázdná nápovědní bouda.

Jsme emigranti. Bůh, za kus ztvrdlé kůrky,
na nás dál zkoušel v kuchyni
své dávné fóry.
Venku se tísnil smích našich mrtvých
v dobytčáku z mlhy.

Jsme emigranti. Jak jsme denně za tmy
táhli do světa,
z psů zavyl hold jako z bližních.
Podél nás nohy v černých střevíčcích
tloukly o chodník svým kovem.

Jsme emigranti. Naše ženy rodily
vestoje, holá lebka blázna opodál
byla chladná socha.

Tady jsme. My a poušť pod našima nohama,
náš i váš společný domov.Chtěli jsme


Je po slavnosti posbírat teď láhve
a zdechliny
setřít fleky zbytky
zheblých iluzí

Zmátla nás zatáčka chvíli málem věčná
ladnou prodlevou výhledem jinam Kam
asi Slepí chtěli jsme vidět halekat v prázdných sálech
řičet v rozevřených ženských V popelu rána jsme jen usípli
zaklení

Žít myslel sis
s vroucím funěním
věřils v zatáčku místo pusté cesty
kde jde jen jítSpolu do třetihor


To se ví mám k tobě náklonnost
jak živý k živé hltám bahenní pach tvé
vlhké srsti tvé čolčí pohyby
na cestě do hlubin Chmatám po tvé přesličce
v dávném uhlí
až k nepohnuté šedi původního města Sám pronikán

neznámým pohledem až dovnitř své dutiny do ticha cely pod bezbrannou kůží
zad poznám tě po blesku tuhnoucím
na nahém krunýři

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz