O nakladatelství / Webové stránky – archiv rubrik / Autoři nakladatelství Petrov v zahraničí /

V pařížském nakladatelství Gallimard vyšla antologie české současné poezie (1945-2000)

Při příležitosti vydání knihy jsme autora Petra Krále požádali o telefonický rozhovor. Vyhověl nám…


Antologie vyšla v nakladatelství zvučného jména Gallimard. Jak náročné bylo nakladatelský dům takového formátu o vydání knihy přesvědčit?
No, ani tolik ne. Vzhledem k určitým okolnostem. Jednak ediční řadu, ve které antologie vyšla, řídí od jisté doby někdo, koho znám trochu více než ty lidi, kteří tam byli předtím. To tomu jistě pomohlo. Ale také určitá otevřenost tohoto člověka. A k těm okolnostem patřilo i to, že už jsem něco u Gallimarda předtím vydal – antologii českého surrealismu. Takže jsem jim nebyl úplně neznámý. A zároveň přišla také Česká sezóna, která moji nabídku příznivě osvětlila.

Jak dlouho jste pracoval na přípravě knihy?
Řekl bych, že necelý rok. Vzhledem k tomu, že už některé texty knihy předtím vyšly v jiných antologiích, jsem některé překlady pouze revidoval. Jenom jsem tedy vlastně doplňoval jakousi zásobu, upřesňoval medailony, nicméně skoro rok mi to vzalo.

Co bylo při sestavování antologie nejobtížnější?
Jak to už bývá… Vytvořit sobě samému dojem úplnosti a přitom tam samozřejmě nemoci dát všechno, co bych byl chtěl. Tohleto neustálé poměřování…

Byl jste nějak vázaný rozsahem? Antologie má 384 stran…
Měl jsem se vejít zhruba do tohoto rozmezí, kolem 350 stran.

Jaký klíč k výběru autorů jste zvolil?
Ten je jenom jeden. To, co je dobrý. Ale můžu to zpřesnit v tom smyslu, že pro mě to, co je dobrý, jsou básně, které jsou událostmi. Prostě dobrodružství. Obrazné, slovní. A které nejsou jenom vyslovené myšlenky nebo sdělená vyznání a podobně. To je pro mne základní. A také prostě dobří autoři, tzn. autoři, kteří představují – zdá se mi – pro českou literaturu nějakou novou iniciativu, jak vývojovou, tak – a především – osobní.

Jaký je celkový počet zastoupených autorů?
Kolem sedmdesáti, přesně 68.

Kolik překladatelů se na knize podílelo?
Všechno to jsou mé překlady, jenom některé věci jsem překládal s autory, respektive s jedním autorem, u nás neznámým, který žije tady, ve Francii. Ale to místo není podstatné, on je důležitý „básnicky“. Přeložili jsme společně asi dva texty.

Kvůli překladům jste tedy v kontaktu s básníky zastoupenými v antologii nebyl?
Jenom Zdeňka Rotrekla jsem se ptal na nějaké detaily. Ale s větší částí autorů jsem v kontaktu byl, protože je také znám, jsme přátelé či jsme si jinak blízcí.

Jaký má kniha bezprostředně po vydání ohlas?
To vám neřeknu, tím spíš, že je začátek léta. A že se nějaký ohlas může objevit opravdu až po určité době.

V jakém vyšla nákladu?
Zatím 4000 výtisků.

Jak jste spokojen s výslednou podobou knihy?
To jsem velice. Já jsem si ji tak představoval a ona tak v podstatě vyšla. I s Lhotákovým obrázkem na obálku, přesto, že v jednu chvíli nebylo jisté, zda tam ten obrázek bude.

Připravuje se vydání této antologie i v jiných jazycích nebo jste ji koncipoval s ohledem na francouzské čtenáře?
Nepřipravuje, já jsem jí mířil do francouzského literárního kontextu. I když samozřejmě, při práci na této antologii mě také napadlo, že bych jednou mohl udělat i svou antologii české poezie v češtině.


Formátuj pro tisk
Návrat na homepage