Zuzanka a tibetské velehory / Recenze /

Markéta Havelková, Rovnost, 1.7.2002, s.23

Na svatební cestě v tibetských velehorách

V březnu letošního roku vyšel u nakladatelství Petrov pozoruhodný cestopis Zuzanka a tibetské velehory, jehož autor Richard Erml (1961) byl doposud známý především jako divadelní kritik a dramaturg uměleckých pořadů České televize. Deník ze svatební cesty, kterou podnikl v polovině 90. let se svou ženou - známou tibetoložkou Zuzanou Ondomišiovou - do Tibetu, je jeho knižní prvotinou. Je třeba dodat, že slibnou.
Erml knihu pojal jako sérii dopisů adresovaných příteli Dušanovi, psaných z nemocničního lůžka na Bulovce a sloužících zejména k autoterapii. Fiktivní korespondence soukromého charakteru umožňuje autorovi vést přirozeným způsobem dialog se čtenářem. Takto nenuceným způsobem spřádá Erml příběh, sám o sobě dost silný, propojený nezbytnými prvky cestopisu. Velmi nenásilně se v knize potkává vnitřní svět hrdinů s poznáváním jiné (mnoha lidem velmi vzdálené) země a jejích obyvatel s všedními životy i zvyky. Kontrasty a stále přítomná konfrontace pocitů při setkání (našem i autorově) se zcela jiným světem upevňuje nejen autentičnost, ale i myšlenkovou duchapřítomnost čtenáře. Poutavost a napětí mimo jiné umocňuje výrazová bohatost a barvitost Ermlova rukopisu, nepřesahující únosnou míru, jež by narušovala popisované dobrodružství, a působila tedy samoúčelně.
Další stránka, jež přispívá k neobyčejné čtivosti i k posílení pocitu skutečně načerpané životní empirie, je spojení postupného objevování cizího kraje současně s poznáváním nové životní partnerky. Ač čtyřměsíční svatební cesta je představě romantických líbánek. velmi vzdálená – vyústila v málem tragický závěr. Autorův nadhled a smysl pro černý humor se výborně prolíná s nezměrnou schopností "vidět" a uchovat v paměti. Cestopis Richarda Ermla je chytře vystavěná kniha, v níž neznalí Tibetu, ale i znalí více či méně, ocení asi hlavně neustálý dotek s mysteriózní zemí, s filozofií tibetského budhismu, historickými legendami a samozřejmě tamní politickou situací. Na nitky zachycené z knihy mohou čtenáři navázat v internetovém průvodci Tibetem Zuzany Ondomišiové, který publikaci doplňuje (http://zuzankaavelehory.hyperlinx.cz/) .

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz