Lepě svihlí tlové (Básnický almanach) / Recenze /

Další recenze

Luboš Mareček, MF Dnes, 7.10.2002, s. D/4
Jan Nejedlý, Knižní novinky 13/2002, 7.10.2002, s.22
Ondřej Bezr, Rock a pop, 11/2002, s.92-3
Bára Gregorová, iLiteratura
Jakub Chrobák, Aluze 1/2003, s.143-145
Jan Pulkrábek, Host 10/2003, rec.příl.s.X-XI
Alessandro Catalano, Semicerchio 2/2003, s.92 (v italštině)


Formátuj pro tisk
Návrat na homepage