Staré a jiné časy / Recenze /

Další recenze

Dalibor Maňas, MF Dnes, 2.11.2002, s.D/4
Ivo Pospíšil, KAM (příloha časopisu KAM v Brně), 2/2003, s.IX
Milan Exner, Tvar 3/2003, s.20


 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz