Triptych /

Ukázka z knihy

I.

Ach, podivná je země Orplandská ...
Jako hlen vyvrhnutý vesmírem na bělostnou hladinu mléčných drah.
Země Orplandská, země táhnoucí se rovinou od konce nadějí do konce beznaděje.
Na mapách glóbních označována jako terra incognita.
V myslích starověrců se jeví zemí zaslíbenou. Proroci ji zatracují coby Království Satanovo.
Země Orplandská ...
Se svými moři, opuštěnými skalami, lesy bez konce, se svými přízraky a stíny, se všemi, kteří přisáti k vytahaným cecíkům staré matky, lačně pijí její sílu, její jed, a jejichž krev proudí k nenasytnému srdci země.
Ach, podivní tvorové obývají zemi Orplandskou ...
Polozvířata a pololidé. Poloopice a polobozi. Poloryby a poloptáci. Kentauři na hmyzích nohách. Plazi s blanitými křídly. Pohybující se kameny a dýchající tůně. Masožravé květiny. Jedovaté větry. Obrostlí kosmatou srstí, s těžkými ulitami, anebo slizce nazí. Někteří s pestrobarevným peřím, jiní porostlí zlatými šupinami. Krvelační a bezbranní.
Ach, jak rozlehlá je země Orplandská ...
Nezměrné močály dýchají jedovými ústy do olověných mraků. Kalné řeky mokvají krajem a jejich rozlité břehy matou řídké cesty. Kdesi daleko je prý i moře, ale nikdo je dosud nespatřil. Jen pouště a kraj věčného ledu zná každý. Tak jako bolest a nekonečný hlad.
Tak zvláštní je země Orplandská ...
Odedávna lákala poutníky ze zemí severních a jižních, východních i západních. Odcházeli ze svých domovů, aby ji hledali, a nikdo už je nespatřil.
Byli i takoví, co o ní snili ve svém neštěstí. Umírali, nespatřivše ji. A ti, kteří se bez příčiny rodili v jejím klíně, toužili po krajinách cizích, aby umírali pod krutým Orplandským nebem. Neb snění jen marnosti a bolest zrcadlivě plodí.
A přece je vše v zemi Orplandské ...
Její bozi jsou krutí, ale spravedliví. Její víly jsou mámivé. Její tvorové jsou podivní, ale dobří. Její lesy jsou bez konce. A bez konce jsou i její nářky. Její lůno je plodné a srdce má vzdáleně kruté.
Slepí starci se belhají zemí a zasévají zrnka legend do rozmoklých polí.
Zpívají.
Krásně zpívají o zemi Orplandské...
A ona sladce promlouvá jejich bezzubými ústy, vymýšlí si nesmyslné lži a láká.
Ach, podivuhodná je to země.
Země Orplandská...

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage