Tři knihy / Recenze /

Další recenze

Ladislav Soldán, Slovo, 25.5.1994, s. 8
Rudolf Matys, Národní 9 (Kulturní příloha Lidových novin), 27.8.1994, s.2
Jaroslav Med, Literární noviny, 40/1994, s.6

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage