Ze dna na den /

Ukázka z knihy

bdění na dně spánku
třírohá pozornost
s kouty plnými pavoučitých
hodin: zdáš se mi
jaká nikdy nebudeš

nepřijdeš si na mě:
mám za očima: nadosmrti
na všechno zapomínám
příliš pozorně

čekaje na svůj hlas
prchám
nasáklý slovy
tvým vyschlým mlčením
boře se

až po hlasivky
do svého němého osuduznamení trav
seschlý čas na tváři kamene
smrt na dosah: na kopci hrob
v hrobě voda
ve vodě živý obraz
strachu: stojíme tu

jako skály
na nichž zkouší sílu
víra světců: každý

v duši průrvu
kudy za ním může
čertz jakési čmáranice
uhadování harmonie
dialogu: doteky
laskající: slast tmy
a překvapení: po kom
to na mně chceš
své nechtění: po troškách
volaje mne k pořádku: ty
nepořádek sám

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz