Hoväda, česky hovada / Recenze /

Další recenze

Petr Hrtánek, Host 5/2003, rec.příl.s.II-III
Pavel Kotrla, Týdeník Rozhlas 34/2003, s.4
 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz