Můj život v hudbě / PhDr. Vladimír Borecký /

Informace

Docent filosofie PhDr. Vladimír Borecký (1941) přednáší od pádu komunismu filosofii a psychologii na Katedře teorie kultury University Karlovy v Praze. Zabývá se problematikou symbolické imaginace, hry a komiky (Imaginace a kultura, 1996; Odvrácená tvář humoru, 1996; K otázkám symbolické imaginace, 1998; Teorie komiky, 2000). Zvláštní pozornost věnoval též tzv. ludismům, obzvláštním činnostem v oblasti vědy, umění i techniky (Zrcadlo obzvláštního aneb Z našich mašíblů, 1999). Díla některých obzvláštníků jako Jakuba Hrona (1995) nebo Václava Svobody Plumlovského (1996) připravil též edičně k vydání. Jana Lukeše již veřejnosti představil vydáním jeho lingvistických prací Z knižnice iškovské kultury (Praha, Garamond 2000).

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage