Přesahy výtvarného Brna / Recenze /

Luboš Mareček, MF Dnes, 9. března 2000, s.3

Kniha sepnula tři generace brněnských výtvarníků

Medailony brněnských výtvarníků, jejichž tvorba výrazně přesahuje region, kde tvoří, fotografické portréty autorů jako i kvalitní a početné reprodukce jejich děl představují devizu zajímavé publikace, která byla ve středu oficiálně uvedena v Místodržitelském paláci. Novinka, jejímž vydavatelem je nakladatelství Petrov, nese název Přesahy výtvarného Brna. Autorský tandem - historička umění Bronislava Gabrielová a novinář Bohumil Marčák - snesl do knihy portréty osmnácti žijících i zesnulých umělců.

OŽEHAVÝ VÝBĚR

Elegantní publikace však není určena odborníkům, profesionálům či poučeným fandům výtvarné scény v Brně. Její autoři si na vernisáži přáli, aby po ní sáhli všichni, kdo mají zdejší malíře a sochaře prostě rádi. "Uvědomujeme si jistou ožehavost. Chci tedy zdůraznit, že jde pouze o jednu sondu do mnohosti výtvarného života a jeden z možných přesahů," předbíhá Gabrielová otázku na problematický výběr autorů. V knize se nakonec sešly tři generace výtvarníků. Z nežijících umělců dostal prostor malíř a grafik Jánuš Kubíček, malíř a ilustrátor Jiří Hadlač, kreslíř a karikaturista Vilém Reichmann, grafik a sochař Miloš Slezák a malíř Petr Skácel.
Všichni zastoupení autoři se zúčastnili domácích, celostátních i mezinárodních přehlídek. Jak Gabrielová dodává, byli však tvůrci voleni také podle jejich nepřehlédnutelného úsilí dosáhnout celistvého díla s vyvážením sdělovacích, významových, výrazových i formálních stránek projevu. "Šlo nám také o výtvarníky, kteří nepovažují médium obrazu a sochy za překonané, ale neustále ho rozvíjejí," prohlásila Gabrielová. Z tvořících umělců si publikace všímá sochařů Nikose Armutidise, Sylvy Lacinové, Jiřího Sobotky a Jana Šimka, malířů Vlasty Baránkové, Milivoje Husáka, Josefa Krejčiříka, Milana Magniho, Karla Rechlíka, Miroslava Šimordy, Miroslava Štolfy, grafiků Antonína Juračky a Jana Rajlicha staršího.

TROJICE OKRUHŮ

Publikaci vypravila Gabrielová a Marčák ve třech základních oddílech. První okruh představuje nejstarší generaci sdruženou kolem TT klubu a Sdružení Q, tedy skupin, které významně zasáhly do umění v šedesátých a sedmdesátých letech. Jejich moderní výtvarný názor však i v případě již nežijících umělců zasáhnul až do přelomu osmdesátých let. Druhou skupinu charakterizuje duchovní, křesťansky orientovaná tvorba, která po roce 1989 získala velký ohlas. Třetí kapitola soustřeďuje umělce, kteří vstoupili na scénu v osmdesátých a devadesátých letech. Letité publicistické zkušenosti, četné návštěvy ateliérů a také soustavné sledování práce většiny z prezentovaných výtvarníků se v knize "přetavily" do hodnotících medailonů namnoze osobně a subjektivně zabarvených. "Soustředili jsme se na to, aby kniha vyvolala další podobný projekt," poznamenává Marčák. Dodává, že výsledek nemá být proklamativní, ale především informativní, má ukázat na dosažené hodnoty. Jinou kvalitou křtěné dvousetstránkové publikace je však kromě vlastního obsahu, také citlivé a neokázalé grafické zpracování Bedřicha Vémoly. Znalce podobných nákladných monografií příjemně překvapí také cena, která bez koruny činí pět stovek. Navíc podobně sestavená a zaměřená publikace přehlížející výtvarný potenciál Brna dosud ještě nevyšla. Finanční situace většiny nakladatelů činí rozsáhlé a reprezentativní monografie věcí nereálnou. Také Martin Pluháček z Petrova zatím neuvažuje, že by podobně nákladný projekt měl v dohledné době pokračování.

VÝTVARNÍCI SPOKOJENI

Samotní výtvarníci si opulentní svazek pochvalují. "Jde skutečně o přesahy toho, čemu rozumíme jako regionální kultuře," zamýšlí se Karel Rechlík. Hlouček tří umělců - Josefa Krejčiříka, Miroslava Štolfy a Jana Rajlicha - má pro knihu slova uznání. "Vždy je dobře objevit se v nových souvislostech. Člověk si lépe uvědomí vlastní klady, ale i nedostatky," doplňuje Štolfa. Přirozená a hlavně poučená konfrontace, kterou automaticky podstupují, se líbí také Vlastě Baránkové. "Paní Gabrielová má nás všechny za ta léta, kdy sbírala materiál, skutečně zažité a důvěrně nás zná," dodává ilustrátorka a grafička.


Formátuj pro tisk
Návrat na homepage