Další aktivity / Mezinárodní básnický festival Poezie bez hranic /

Čtyři ročníky festivalu (2001-4)

Nakladatelství Petrov bylo hlavním organizátorem tohoto každoročního významného setkání poezie a jejích tvůrců i příznivců. Narůstající rozsah i prestiž festivalu si vynutily vznik stránek samostatných. Na adrese www.poetry.cz naleznete detailní ohlédnutí za všemi ročníky.

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage