Mír s mloky / Recenze /

Další recenze

Petr Zídek, Lidové noviny, 30.8.2003, s.14
Bronislav Pražan, Týdeník Rozhlas 34/2003, s.4
Jiří Peňás, Literární noviny 36/2003, s.IV příl. Nové knihy
Jiří Olič, Domino fórum 45/2003, s.23
Markéta Havelková, Rovnost, 7.1.2004, s.21
Jan Stejskal, EkoList 12/2003, s.20-21
Jiří Peňás, Týden 37/2003, s.85
Jakub Grombíř, Aluze 1/2004, s.157-159


 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz