Natrhneš nehtem hlavy jejich (Černý Ancalagon) / Recenze /

Další recenze

Ondřej Bezr, Mladý svět 34/2003, s. 43
Vladimír Novotný, Intelektuál 3/2003, s. 31-33
Iva Kotrlá, Akord 8/2003, s. 445-7
Ladislav Soldán, KAM (příloha časopisu KAM v Brně), 2/2004, s. VII-VIII
Pavel Kotrla, Týdeník Rozhlas 5/2004, s. 4
Jan Mašek, Psí víno, 27/2003, s. 35
Jan Gabriel, Literární noviny 50/2003, s. 9
Alois Burda, Tvar 19/2003, s. 3
Jan Děkanovský, Lidové noviny, 13. 12. 2003, s. 16

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz