Předjaří / Recenze /

Další recenze

Milan Jungmann, Lidové noviny, 30.9.2003
František Štícha, Lidové noviny, 16.10.2003, s.29
Ladislav Jurkovič, KAM (příloha časopisu KAM v Brně), 12/2003, s. IX
Alois Burda, Tvar 8/2004, s.3
František Štícha, Naše řeč 4/2004, s.172-184 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz