Servus, Ser-vá-ci / Recenze /

Ladislav Soldán, Akord 8/2003, s.441-2

„Recenzovaný výbor je reprezentativní, edičně pečlivě připravený M. Sendlerovou, včetně Ediční oznámky a Vysvětlivek. Víc jsem ovšem čekal od pořadatele svazku, básníka Ivana Wernische, který se omezil jenom na poznámku na obalu knihy. (...)
Ale člověk nikdy neví… Možná výbor jen s Wernischovou poznámkou, leč „zaštítěn“ jeho jménem coby autoritou významného českého básníka jdoucího vlastními cestami – leckdy věru experimentátorskými – vzbudí větší čtenářskou pozornost, než kdyby I. Wernisch L. Blatného „objevoval“ a nabízel prostřednictvím doslovu.“

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz