Roger Krowiak / Profily dalších autorů knihy /

Otčenáš Igor

23. 9. 1956, Partizánske. Prozaik, publicista, literární kritik, překladatel. Vystudoval angličtinu a ruštinu na Pedagogické fakultě v Banské Bystrici, mimo jiné působil jako středoškolský učitel, aspirant Literárněvědného ústavu SAV, pracovník ministerstva kultury a v současné době je kulturním atašé na slovenském velvyslanectví v USA.
Ve sbírce povídek Kristove šoky (1991, 2. Vydání 2002) parodicky čerpá z dědictví kritického a socialistického realismu a satiricky zobrazuje absurditu a vyprázdněnost života v socialistické a postsocialistické venkovské i městské společnosti. V próze Keby… Krátke dejiny budúcnosti Slovenska (1998), vizuálně stylizované jako učebnice dějepisu, resp. kontroverzní kniha historika Milana Ďurici Dejiny Slovenska a Slovákov (1995), na pozadí fiktivních dějin Slovenska v letech 1945 - 60 po vítězství fašismu paroduje ideologicky motivovaný jazyk historie a poukazuje na relativitu dějin. Napsal i životopis známého hokejisty Petra Šťastného (s jeho spoluautorstvím). In: Slovník slovenských spisovatelů, vyd. Libri, 1999, s. 341.

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz