Předjaří / Recenze /

Tomáš Sedláček, Ranní mozaika ČRo 3 - Vltava

(...) Estetizace ohavnosti je od časů Baudelairových Květů zla jednou z možností literatury. Zdá se, že Předjařím Václav Böhmsche úspěšně vplynul do stejných vod, z nichž před sto lety rostla tribuna dekadentů Moderní revue. Zda její mantinely pouze naplní nebo také překoná, to uvidíme na jeho dalších knihách.

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz