Zvlčení (romaneto o vlcích, lidech a úkazech) / Ocenění, zahraniční překlady aj. /

Cena Magnesia Litera 2004 za prózu

Kniha Zvlčení získala v sobotu 3. dubna 2004 ocenění Magnesia Litera za prózu. A ještě zpráva ze zákulisí: Zvlčení se vyšplhalo na druhé místo v kategorii Cena čtenářů (v této kategorii byla oficiálně vyhlášena pouze cena první, již získal Zdeněk Svěrák za knihu Jaké je to asi v Čudu.
Zatím poslední próza zlínského autora se od svého vydání počátkem roku 2003 těší veliké přízni kritiků i čtenářů, kniha se dočkala několika dotisků. Autor absolvoval nesčetné prezentace své knihy na různých místech naší republiky – obvykle ve formě komponovaných hudebně-literárních pořadů. Český rozhlas vysílal několikadílnou dramatizaci, kniha byla nominována na Státní cenu za literaturu pro rok 2003. V ukázkách je přeložena do polštiny a němčiny, připravuje se knižní vydání v běloruštině (vydání je plánováno na podzim 2004) a maďarštině (2005). Toliko ve stručnosti výčet zatímních úspěchů knihy...

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz