Jean-Jacques Rousseau / Recenze /

Jiří Pechar, Literární noviny, 27. 1. 1994, s. 6

"Fakta z Rousseauovy biografie se tu skládají v obraz, který je určován nadosobním historickým posláním, na něž je vždy znovu poukazováno. Podle Máchy se Rousseau cítí nejlépe, ´když může kázat proti hypotetickému davu a nadšeně mu vtiskovat velké vědomí lidové revoluce, když může přetvářet indiferentní dav v revoluční lid´, má potřebu říci světu, co ještě neví – ´o revoluci proti bezpráví a nevědomosti´."

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz