Giordano Bruno / Recenze /

Mpk, Nové knihy, 36/1993, s. 2

„Jen to je jisté ze života Giordana Bruna, že nic není jisté,“ konstatuje autor, nucený filosofovo působení v různých zemích v druhé polovině 16. století rekonstruovat z útržkovitých zpráv a svědectví. Přesto se mu podařilo předvést strastiplnou životní dráhu nekonformního učence, která se téměř podobala dobrodružnému románu. Ne že by Bruno vyhledával konflikty a nebezpečí, zaváděly ho do nich názory, neslučitelné s dogmaty vládnoucí ideologie. Zvláště proto je nám tento myslitel blízký a pochopitelný. (…) Přiznejme si, že v našem povědomí G. Bruno figuruje především jako mučedník. (…) Mnohem méně víme o jeho filosofických idejích, jež znamenaly nástup moderního myšlení. (…) A poněvadž nevytvořil dílo, v němž by podal ucelený systém, ale uložil své úvahy do řady spíše esejistických spisů (vyznačujících se i vysokou estetickou kvalitou), je nemálo obtížné jeho učení interpretovat.

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz