Reinerův výbor / Recenze /

Miroslav Tmé, Svobodné slovo, 23. 6. 1992, s. 5

Neobvyklost titulu je vysvětlena v ediční poznámce: Pořadatelem výboru je básník Martin Reiner, který jej sestavil z osmi autorových rukopisných a samizdatových sbírek. Zmíněný Reinerův výbor je sestaven ze dvou částí. V první je soustředěno 46 básní, ve druhé 20. (…) V první části svazku,kde převládají verše zaklenuté vždy v pěti čtyřveršových strofách, strhuje básníka vedle obsahu i rým a výrazná eufonie. Druhá část je volněji koncipovaná, rým už ji nespoutává. Víc však čtenáře zaujme, že se sice v celém svazku nesetkává se struhujícími, lákavými titulky, avšak vlastní obsah je až překvapivě hutný, sdělovaný originální obrazností, pozoruhodným slovníkem, který se místy dotýká až dekadentní poezie, avšak významově, poselstvím tkví tyto verše v otaznících současného člověka. Je v nich mnoho nedosloveného, navozeného, provokujícího, básník není usazen v jednoznačnostech, hledá a tím inspiruje i čtenáře.

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz