Nenasytné sítě /

Ukázka z knihy

/ukázka z prvního oddílu sbírky, nazvaného
Co jsem zaznamenal ve vlnách neuronových sítí/


svatou rodinu
vůbec se nepodobala té od Michelangela
z doby kdy jedinou formou antidepresiv
byla oplatka hostie
o chemickém složení H2O + mouka
v nadbytku slepé víry
Marie byla pěstounka Josef otecv jeho prut rozkvétal všude
krom manželského lože
tato Marie totiž nebyla z rodu nejkrásnějších
natož pak neposkvrněná
Ježíšek malý diblík
se usmíval


dekapitovanou laboratorní žábu
které i po první Staniussově ligatuře bilo srdce
žába i demonstrující operatér Vácha
tím byly značně znepokojeni
nakonec se rozhodl prohlásit ji za mrtvou
ale srdce raděj nenápadně ušmik


umírajícího kterému se nechtělo
a rozhodl se smrt ještě pomilovat
byla však podobná
tlustému a zapáchajícímu Rómovi z hlavního nádraží
a tak byl rád že nebyl kočka
a neměl sedm životů


bezprizorní lebku vzpomínající na Hamleta
když se dlouze zadíval do mých hlubokých očí
a prohlásil
to be or not to be that is the question
vyprskla jsem smíchy
on si toho naštěstí sebestředně nevšiml
a mohl být dál tragický


dlouhé prsty uspokojení
marně šmátrající po slovech
když neuchopitelnost slov
nahmatáš pouze bez rukou


nešťastně zamilovaného
který navíc nebyl šťastný
ani než se zamiloval
chtěl zkomponovat klavírní koncert
jako Mozart Elvíře Madiganové
nevěděl jestli skladbu pojmout oslavně
nebo se vyslovit ze svých citů
vivace nebo doloroso
animato nebo desolato
byl v tom velice nerozhodný
navíc ho děsila představa
že by mohl skončit taky far fiasco
upustil tedy od kompozice
váhal zda být nešťastný láskou nebo jen tak
rozhodl se být nešťastný láskou


měsíc červenec
rozteklý plazivec
lehce topořivý
jinak zařaditelný spíše do skupiny bezobratlí
ale přesto dost hřbetnatý
abys po něm sešel do nejbližší
suterénní putyky


bezejmenného autora kombinovaných technik Karla Vyskoče
který mi okamžitě vymezil svoje téma
zabývá se tichou lyricky abstraktní kombinovanou technikou
přičemž kombinuje různé postupy
k dosažení co možná nejpřesnějšího
vyjádření nepojmenovatelného


mladého kněze Arkadiusze
hned jsem se do něj pustil
bez servítek rýmovaně
znám tě tak už přestaň popírat sám sebe
a co máš rád označovat jako chyby
bouře přece neotvírá nebe
ale pupek leklé ryby


láhev lihu
tekutý nástroj heverovitého charakteru
kterým buď rveš rzi z korodujícího myokardu
nebo ho někomu rozbíjíš o hlavu


neblaze proslulý vršek Golgota
a Vladimír Holan měl pravdu
těmi lotry po Kristově boku by mohl být kdokoliv z nás
ten nalevo Gesmas jsem byl totiž já
byl jsem komisně přivázaný na svém crux commissa
se zlámanými hnáty a notně rozezlený
na několik příštích tisíciletí ze mě udělal
atribut symbolizující něco špatného
neobletovaný včelkami andělů ale sršni démonů
řeknu vám měl jsem jedině štěstí
že když vstal z mrtvých
byl jsem už dávno po smrti

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz