O nakladatelství / Webové stránky – archiv rubrik / Autoři nakladatelství Petrov v zahraničí /

Verše Violy Fischerové v polském čtvrtletníku Podkowiański Magazyn Kulturalny

Poslední číslo elitního polského literárně-uměleckého čtvrtletníku Podkowiański Magazyn Kulturalny (č. 43, jaro 2004) přinesl osm básní Violy Fischerové(http://free.art.pl/podkowa.magazyn/nr43/wiersze43.htm#fischerova). Verše pocházejí ze sbírky Matečná samota (Petrov 2002) a přeložila je Dorota Dobrew. Ukázku doplňuje biografická poznámka a charakteristika autorčiny tvorby:

(…) Viola Fischerová patří k předním básníkům současné české literární scény. Kritika vyzdvihuje v její poezii významovou mnohovrstevnatost básnického sdělení o silném emocionálním náboji, umění poetické zkratky bez vnějších zdobností a duchovní rozměr této poezie. Pro básnický obraz Violy Fischerové je charakteristická reflexe prožitku, úsilí přivlastnit si ho i v jeho rozporuplnosti a třeba i krutosti a dobrat se jeho významu, který by mohl navodit ztišení a smír. (…) [Dorota Dobrew]

Podkowiański Magazyn Kulturalny vychází od roku 1993. Publikuje literární texty (poezii i prózu jak původní, tak v překladu) a eseje z oblasti historie, výtvarného umění a hudby. Značnou část zaujímají i „podkoviana” – materiály týkající se Podkowy Leśné, „podvaršavského“ města, kde sídlí redakce časopisu. Redakce časopisu je současně organizátorem společenského a kulturního života – pořádá setkání, výstavy a sympozia.

Pro zajímavost dodejme, že v čísle 41-42 (podzim 2003) najdeme básně a poetické prózy Ivana Wernische v překladu Leszka Engelkinga (http://free.art.pl/podkowa.magazyn/nr41/wernisch.htm).Formátuj pro tisk
Návrat na homepage