Stará bydliště / Recenze /

Jiří Pavelka, Lidová demokracie, 25. 6. 1992

"Když v roce 1979 vydalo nakladatelství 68 Publishers výbor z exulantské básnické tvorby IVANA BLATNÉHO nazvaný STARÁ BYDLIŠTĚ, bylo to považováno za malou literární událost. Na Blatného nové básnické práce se po emigraci v roce 1948 netrpělivě čekalo, ale když e na trhu žádné jeho knižní tituly neobjevovaly, rozčarování postupně nahradilo zapomínání. Na veřejnosti se sice koncem šedesátých let proslechlo, že I. Blatný žije v kterémsi anglickém ústavu pro duševně choré, nepředpokládalo se ovšem, že by v této diaspoře vznikla velká poezie.
Důvodů pro připomenutí jména I. Blatného není málo. Tím nejpádnějším je druhé vydání výboru Stará bydliště rozšířené o dvě básně, které nyní přináší brněnské nakladatelství Petrov. Po pětačtyřiceti letech mlčení, přerušeném v roce 1969 reedicí Blatného protektorátní svírky Melancholické procházky, je básník znovu vyvolán jménem. (…)
Básně jsou svědectvím Blatného jednání. I. Blatný se v nich prochází po místech, která několik desítek let neviděl, aniž se musel trápit tím, že drasticky změnila svou podobu. V básni se autor setkává se svými starými známými, a to bez ohledu na to, zdali ještě žijí anebo zdali se dopouštějí také věcí velmi nepěkných."

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz