Stará bydliště / Recenze /

Další recenze

Michal Huvar, Noviny, 27. 7. 1992, s. 5
Michal Huvar, Metropolitní telegraf, 5. 11. 1992
Michal Huvar, Mladá Fronta Dnes – Plus, 11. 11. 1992, s. 3
M. Jeřábek, Brněnský večerník, 22. 5. 1992, s. 6
Petr Halmay, Nové knihy, 1. 4. 1992, s. 1 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz