Bomba pod postelí / Recenze /

Martin Pilař, Host 6/2000, s. 8

Thriller o ztrátě studu

(…) "Jandourek odhaluje, jak média manipulují s fakty i s lidmi. Autor ví, co jsou to duchovní hodnoty, a nedopouští, aby se ze thrillerového, zdánlivě povrchního příběhu vytratily. Erotika je poněkud skepticky zpodobena jako cosi spíše trapného, takže místy jde o scény téměř kunderovské. Zdařilý pokus o pop-román na pomezí akčního kýče a sociologického průřezu současnou českou společností…
(…) Zdařilý románový thriller se obecně vyznačuje tím, že pojednává o situaci, v níž se skupina postav ocitla v bezprostřední a velmi konkrétní blízkosti smrti, a že jeho autor má výjimečnou schopnost udržet a vystupňovat napětí. Jandourkův román těmto žánrovým požadavkům beze zbytku odpovídá."

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz