Fosfen / Recenze /

Daniel Nemrava, Host 1/2002, rec. příl. s. V

(…) „čtenář v knize objeví nezpochybnitelný vyprávěcí talent a dosud neukojenou a nespoutanou autorovu fantazii. … Vyvrcholením celého takřka karnevalového danse macabre je nejdelší fikce Popsání Svatostanu na konci knihy. Jde o jakousi rekonstrukci ztracené magické knihy, prostřednictvím níž „lze vstoupit do koloběhu Svatostanu“ a stát se tak jeho součástí. Obecněji řečeno na závěr, čtenáři se zde alegorickou cestou nabízí nahlédnout do bohatého fiktivního a zároveň skutečného autorova vnitřního světa.“

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz