Kdyby se Václav Havel zbláznil / Recenze /

Pavel Švanda, Host 4/2000

(…) „Jiří Suchánek povyšuje publicistické impulsy na příležitosti k hněvivým meditacím o nesamozřejmosti „samozřejmé levicovosti“. Leckomu připadá v kontextu současného českého myšlení jako nevítaný jev, a už proto je užitečný. Vůlí maximálně polarizovat odlišná mínění (ať už ve jménu tzv. zdravého rozumu nebo odkazy na hořké zkušenosti s marxistickým utopismem), právě svým důrazným vyhrocováním otázek i odpovědí patří Suchánkovo konzervativně kritické uvažování k neklidnému horizontu pozdní moderny.“

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage