Lepě svihlí tlové (Básnický almanach) / Recenze /

Radim Kopáč, MF Dnes, 14.10. 2002, s. A/6

„Básnický almanach nazvaný Lepě svihlí tlové, tedy s titulem vypůjčeným z Carrollova díla Za zrcadlem a s čím se tam Alenka setkala, je nejen reprezentativní sondou do básnické produkce brněnského nakladatelství Petrov, ale i výpovědí o stavu české poezie po roce 1989. A je to výpověď povzbudivá.
Vějíř devětadvaceti autorů, kteří „publikují v nakladatelství Petrov nebo jsou mu blízcí“, jak stojí na obálce, se rozevírá od třiašedesátiletého Jiřího Janatky k nejmladšímu Bogdanu Trojakovi (1975). Každý autor je představen v průměru sedmi básněmi, medailonem a fotografií. Výběr citlivě vedl Ivan Wernisch, sám básník a zkušený editor, jenž má za sebou mimo jiné výbor z poezie zapomenutých básníků 19. a 20. století.“

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz