Staré a jiné časy / Recenze /

Milan Hrabal, Host 4/2003, rec. příl. s. X-XI

(…) „Hned první skvělá báseň Reinerovy nejnovější sbírky ukazuje posun v autorově poetice oproti básnickým sbírkám předchozím – co na tom, že vročení odkazuje relativně hluboko do minulého století. Oním posunem je určité zklidnění, větší sebekázeň, jiná (větší) hloubka prožitku – vše beze ztráty autentické atmosféry přitažlivého tajemství.
(…) Ostatně celý nejnovější Reinerův opus je takový – půvabný i vzrušující, šokující i konejšivý. Doslovně srozumitelný i plný tajemství. Náročně soustředěný i nedbale rozevlátý. Mezi příjemně vzrušivé zážitky patří rovněž Wernischovy víc než jen „výtvarně doprovodné“ barevné koláže. Celkově lze tedy s jistotou říci, že knížka Staré a jiné časy se tvůrcům povedla a stojí za to mít ji doma.“

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz