Troucheň / Recenze /

Miroslav Chocholatý, Weles 15,6, s. 86-87

(…) „Roman Szpuk je básníkem nespoutané spirituality. Nejčastěji jeho pohled prochází zastřenou krajinou, v níž hledá a nalézá odvěký smysl a řád. Poutníkova cesta má jasný cíl – setkání s Bohem v přírodě, hudbě, blízkém člověku i v rozeklaných dimenzích vlastního nitra. Příroda není pouhým synonymem odvěkosti, záplavou archetypálních motivů, ale i místem očištění.
(…) Básník neztrácí kontakt s realitou, jeho texty jsou přímo nabity magií života.
(…) Ve Szpukových textech jako by vše bylo zklidněno, prostoupeno atmosférou ticha, která spolu se zvláštní symbolikou dává básním lehce snovou příchuť.
(…) Pokud se čtenář naladí na vlnu básníkova pohledu a přijme duchovní ráz jeho krajiny, bude odměněn možností ztišení a kontemplace. A to jistě není málo…“

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz