Jednohubky / Recenze /

Dalibor Maňas, MF Dnes, 12. 11. 2002, s. D/4

(…) „Šrámkovo psaní se nemění – zůstává krystalické, co se tvorby i témat týče. Krystalické jako vyhraněný poetický útvar, v němž pár řádků veršů autorovi znamenitě poslouží. Poezie Vladimíra Šrámka, kterou do literárního oběživa uvedlo nakladatelství Petrov, není umluvená. Čte se hladce a krátce. Za slovy ulpívají významy, nálady, okamžiky, jež poezii strhávají. Vše v té poezii je poutavě vylíčeno, láska, smutek, probuzení i usínání. (…) Šrámkova poezie je rozhodně milá. Hodí se k nádherně se rozjíždějícímu ránu.“

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz