Hoväda, česky hovada / Recenze /

Milan Hrabal, Mlejn 15/2003, s. 4

(…) „Jazykově i vypravěčsky okouzlující kapitolky ze života jedné rodiny jsou vypointovanými mikropříběhy. Dozvíme se v nich, povětšinou zvesela, vážné i nevážné. Třebas jak malovat ženské prso, co se může přihodit na cestě jizerskohorskou loukou, jaké to bylo s břichomluvcem. Vždy je Vacek vlídný, výstižný – pracuje se slovem tak, že i nerevoluční odborářská zkratka zní v jeho podání až erosensky.“

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage