Utrpení a štěstí křesťana / Recenze /

Tomáš Mazáč, Rovnost 15. 12. 1994, s. 5

Čtenář všech tří časově od sebe poněkud vzdálených esejů – Utrpení hříšníka,Štěstí křesťana a Ještě jednou o štěstí je doslova vtažen do zápasu lidské spirituality s lidskou tělesností vedeného svrchovanými uměleckými prostředky, na něž jsme zvyklí z Mauriacova beletristického díla. Zápasu, jenž od věku po věky trhá a bud trhat naši duši. Je skorem zbytečné citovat. Zde, v tomto hutném, řezavě konkrétním textu stojí málem každá věta zvlášť, vytváří zcela samostatně stojící záminku ke krutému přemýšlení.

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz