Život je hrozný společník / Fotogalerie /

Křest knihy v pražském divadle Orfeus

Křest se uskutečnil ve středu 3. listopadu 2004. Večer uvedl Milan Ohnisko, básně přednesl Radim Vašinka.

Z úvodní řeči Milana Ohniska:

„Obecně vzato není tak docela běžné pořádat křest knihy již zesnulého autora; tím spíše pak v nakladatelství Petrov, které je už z definice nakladatelstvím zaměřeným na současné české autory, je křest knihy nežijícího autora něčím zcela výjimečným.
Jestliže dnes přesto takový křest pořádáme, budiž tato událost chápána mimo jiné jako podstatná, ba symbolická informace o míře živosti a naléhavosti Ryčlova díla — díla, jehož součástí se nyní stává kniha Život je hrozný společník.
/…/
Na to, zda existuje, či neexistuje posmrtný život, panují různé názory: od neochvějné víry po naprostou skepsi.
Díky vzrušující redakční práci na knize Život je hrozný společník jsem měl mimořádnou možnost zcela bezprostředně zakusit, že a jak přinejmenším v jednom smyslu slova posmrtný život skutečně existuje.
Není dán pravda každému. Jsem však přesvědčen, že o posmrtném životě Václava Ryčla, který tento svět před deseti lety dobrovolně opustil, nelze ani v nejmenším pochybovat."

Autorem následujících fotografií je Michal Šanda.Úvodní slovo Milana OhniskaRadim Vašinkadočteno...zleva Arnold Nowicki, Ivan Wernisch, Lubor Kasal, Božena Správcová a Milan Ohniskopaní Ryčlová a Milan Ohnisko

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz