Život je hrozný společník / Recenze /

Další recenze

VŠ, Respekt 45/2004, s.23
Viktor Šlajchrt, Respekt 50/2004, s.22
Jan Nejedlý, Lidové noviny, 20. 11. 2004, s. 16
Norbert Holub, Tvar 7/2005, s. 2
Tomáš Kubíček, Host 6/2005, s. 96
Ladislav Soldán, KAM (příloha časopisu KAM v Brně), 6/2005, s. 8

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz