O nakladatelství / Webové stránky – archiv rubrik / Autoři nakladatelství Petrov v zahraničí /

Ukázky z poslední knihy Michala Šandy v polském časopise Portret

Dvojčíslo 16/17 polského občasníku Portret ze září 2004 uveřejnilo v překladu Piotra Ka tři kapitoly z poslední knihy Michala Šandy Sudamerická romance (Kronika osidlování Gran Chaca), Petrov 2003. Ukázka vyšla
v oddíle „Mladá česká literatura“ a krom textů Michala Šandy jsou zde publikovány i úryvky z prací Radka Fridricha, Jaroslava Rudiše, Stanislava Berana, Martina Fibigera, Emila Hakla, Patrika Linharta, Josefa Straky a Báry Gregorové.

Kulturně-literární časopis Portret vychází v polském městě Olsztyn od roku 1995. Byl založen mladými akademiky a spisovateli, převážně studenty a absolventy místní Pedagogické univerzity. Časopis poskytuje prostor převážně pro básnické a prozaické debuty autorů z Olszyna a okolí, v literárně-kritické sekci se časopis snaží o reflexi polské literární scény jako celku. Portret také organizuje večery poezie, koncerty a jiné kulturní akce. 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz