O nakladatelství / Webové stránky – archiv rubrik / Internet New Line/Webová rubrika Nezavedení /

Nela Hanelová

Autorka o sobě:

Narodila jsem se v roce 1980, pocházím z Třebíče.
Studuji češtinu, polštinu a historii na FF MU v Brně.
Mé básně je možné potkat příležitostně v literárních časopisech a na autorských čteních.
Nejsnadnější kontakt na mě:
nela.hanelova@email.cz


ZEMŘU V MĚSÍCI CHEŠVANU
(ukázka z básnického rukopisu)

* * *
(mé touze, z níž jsem svlékla jméno)

propadnout průzorem tvých víček sametových
jadřinci očí ořechových
prostupovat průlinami pod hladinu tebe
průlinami odvrácených nebes

sestoupit do tmy rozpoutané
do tmy tvého těla
toho těla jež jsem málem měla
toho těla jež jsem ve svém lůně málem uzavřela

sestoupit do tmy tebe
pašijovou cestou úst
jak tisícročné stromy
uvnitř tebe zakořenit
a pak vrávoravě rozpínavě k tobě růst

zaplavit tě jak prapevninu moře
jako fénix uvnitř tebe hořet

vyvzlínat vzhůru tichem tebe tvojí hlavou
převrstvit strach teplem tebe tvojí lávou
převrstvit strach těhotný tvou příští vinou
nežli odejdeš abys hřál jinde jinou* * *

pod sluncem nového nebude
a není
a co kdysi bylo znovu je
a není kam se skrýt

a ořechové oči mužů zřít
(jako kdysi bylo) znovu je
pochopit
leklé oči ryb
a tonuvši se stébla zachytit
a slyšet šelest vlastních křídel která do zmrtvění tlukou
o stvoly vyhřezlých křivd* * *
(Pavlovi)

až tě zas BUZERANTEM poplijí
pod svýma křídloma
zase tě ukryji
a strhávat budu slepeckou zeď matiční zeď z jedůvek prokletí

a dýchat na tvé sny
dokud nevzletí* * *

a jako by
kdosi žehnal
ucítit její stařecká stehna
uvidět ruce-umodlenky skvrnami protkané
uslyšet falešné a zajíkavé
ave

uslyšet berle
berle slov o kterých z kostela se hrabe* * *

neprojdu
s hlavou nesehnutou
a ani po hodinách se nepřestávám chvět —

moci tak jednou neslyšet
to jeho nezabiješ! nezabiješ! nezabiješ!
jež do mých uší
bije
bubnuje
jež nepřehluší
ani křik novorozených
ani ticho mrtvorozených
ani pravoslavný déšť —

a zatímco neplodné se modlí
jiné denně rodí
jiné denně chodí
za svou prací na své nákupy
ke svým mužům na své potraty —

anděl či prokletí?
muezzin tohoto století/Uveřejněno 26. ledna 2005/

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage