Proudy / Recenze /

Barbora Gregorová, Nový prostor č. 80

"Všechno to okolo nás (a v nás) proudí..."

"Jsou to všechno příběhy putujícího vědomí... Prostupování, prosakování mysli skrz životy, filmy, knihy a dokonce své vlastní myšlenky: Je to štěpení, prožívání zvířecích existencí a ročních dob. Hledání útočiště. Detektivní osud ducha...," píše na počátku svého nejnovějšího románu Václav Kahuda - Pražák "jak Brno", s Holešovicemi, Stromovkou, lokálem Nad královskou oborou a s kamarádem Janem Benešem (spisovatel Emil Hakl) spojený přinejmenším silnou pupeční šňůrou vzpomínek a zážitků. Jeho poslední kniha Proudy (Petrov 2001) má podtitul 12 nocí, z nichž každá zdánlivě představuje jeden porevoluční rok. Vypravěčem je on sám a pomyslným "hrdinou" jeho ego směřující k "rozhraní" a k vlastní, následné smrti...
Román však nedisponuje pouze jednou hlavní a ucelenou dějovou linií - jednotlivé příběhy autora a mnoha dalších osob (veřejně známých, ale i naprosto obyčejných) jsou nepravidelně a značně chaoticky, cestou asociativního proudu reflexí a myšlenek vytrhávanými střípky z poháru celého našeho života. Nejde tedy pouze o jakousi sebezpytující, lidskou zpověď a následný přerod do jiné substance, ale o reflexi celé naší společnosti.
Otázku, zdali musí člověk nejprve nebýt, aby mohl znovu vstoupit do konkrétního plamene první chvíle, řeší Kahuda v rovinách fyzických i metafyzických, a to nejrůznějšími způsoby. Je nejen vtipným a (sebe)ironickým glosátorem, karikaturistou a komentátorem dění okolo sebe. Především však dokáže ve své próze se vší lehkostí a elegancí, přirozeně a nenuceně spojit krásné, metaforické a filosofické hladiny bytí s nízkým, živočišným, přízemním a nám všem naprosto přirozeným lidským pudem...
Bytí a vlastní existence, které v jeho představách vystupuje jako obrovská pračka nebo mixér, zpola rozsypaný kostkový cukr nebo tykev na kompostě v rohu zahrady, si s jeho egem a s pudy pohrávají jako s loutkou, přesto ke konci románu dochází k očekávané "očistě" - k jeho smrti: "Já umřelo. Vzpomínka na něj ale pořád žije. Jezdí tramvají, bolí jej klouby, když usne nad ránem u otevřeného okna.... Tím místem putují pocity. Barvy, zvuky a vůně... Zná to, každou chvíli, každým okamžikem se to všechno opakuje. Všude okolo se svět rodí, žije a drží se sám sebe. Touží a cítí bolest. Dotýká se blízkosti a něhy, chladu a hrůzy. Tím tunelem občas prolétne světlo. Všude jsou oči, mozky, těla. Všude je vědomí, holé a průběžné. Není místo, kde by nepulsovaly volní podněty, formace sil a ozvěn zaniklých životů. Nevím nic."

Vzkaz pro autora: Moc toho také nevím, ale jedno je jisté... Knihu bych si od vás - po zážitku z vašeho autorského čtení - nejraději nechala přečíst celou... Ale i tak, díky za skvělý, autentický zážitek z pouhých několika stránek...

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz