A já pořád kdo to tluče / Recenze /

Ondřej Horák, Lidové noviny, 17. 3. 2005, s. 20

Minulost se zjevuje v divadelních kulisách

Radka Denemarková (1968), dramaturgyně Divadla Na zábradlí a autorka monografie režiséra Evalda Schorma přichází se svou prozaickou prvotinou.

V divadelním prostředí se odehrává novela A já pořád kdo to tluče, současný příběh, jehož nitky však vedou do doby, kdy si zde v polovině 20. století totality předávaly stráž. Petr Buch, slavný divadelní režisér, přijíždí v blíže neurčeném předjaří do Prahy, aby nastudoval divadelní hru, jejíž autorkou je Birgit Stadtherrová. Tu Denemarková zobrazila jako nanejvýš svéráznou a asociální umělkyni doby "po Osvětimi": "Od narození sedíme všichni na kufrech, tvrdila Birgit. Sedíme na kufrech a čekáme na transport. Konečné řešení se týká všech."
Jejím pravým opakem pak je sestra Johanka, nanejvýš empatická a obětavá bytost, která s manželem dokonce musí adoptovat Birgitiny děti. Tato protikladnost nevlastních sester, dohromady však tvořící téměř ideální rovnováhu, má kořeny v dětství. Zatímco Birgit, živý důkaz selhání, je terčem matčina stálého vzteku, Johanka je jakožto plod nového manželství hýčkána.
Charakteristiky a konání postav jsou zcela v moci autorky, někdy však je přece jen patrná křečovitá manipulace v zájmu soudržnosti příběhu, který rytmizují brutálně upravené dětské říkanky.
Poslední bod trojúhelníku Petr Buch není jen režisérem Birgitiny hry, ale rovněž poznamenaným synem vyšetřovatele StB, který v 60. letech emigroval. A také, jak naznačeno, Birgitiným pokrevním příbuzným... Nečekaným průzorem do tunelu minulosti a tragickým zakončením příběhu novela vzdáleně upomene na Lvíče Josefa Škvoreckého.
Přestože je na příští rok připraven k vydání autorčin rozsáhlý román s výmluvným názvem Peníze od Hitlera, neohlíží se Denemarková do minulosti bezdůvodně, hledá v ní souvislosti s přítomností. Buchův otec je tak na konci novely posmrtně vyznamenán z rukou "prezidenta, jehož do úřadu vynesly komunistické hlasy a jenž se rozpustí v evropském kotli". Skeptický výsměch dějin zní celou knihou.

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage