S tebou tmavé louky roztroušených ostrovů / Recenze /

Radim Kopáč, Psí víno 28/2004, s. 40

Všechno prý záleží na osvětlení

(…) Bibliografie básníka Pavla Petra dospěla k číslu deset: jubilejní knížku rodáka ze Zlína (1969), dnes zaměstnaného v tamější Krajské galerii výtvarných umění a v regionálním čtvrtletníku Prostor Zlín, vyslalo za čtenáři brněnské nakladatelství Petrov. Už titul sbírky S tebou tmavé louky roztroušených ostrovů napovídá o autorské poetice: básně, respektive řetězené verše, které v textech stojí nejprve za sebe a teprve potom za celek, originálně pracují s lexikem a se syntaxí: radikální řezy do tvarosloví a polemika s kodifikovanou slovně druhovou skladbou vycházející z tradice podobně enigmatických a novátorských verbálních kreací tvůrců prvorepublikové umělecké avantgardy nebo básnického experimentu konce 50. a 60. let. (...)

 

 


Vytištěno z http://www.ipetrov.cz