Divoká kočka, divoká myš / Recenze /

[Výběr], Salon (Literární příloha Práva), 19. 3. 2005, s. 2

Málokdy má editor díla takový vliv na výslednou podobu sbírky jako v tomto případě Ivan Wernisch -ten z člověka píšícího překotné verše různých kvalit jako by ze země sbíral knoflíky různých barev, vytvořil nekompromisním výběrem a úpravou haldy (přesněji igelitové tašky a několika dalších konvolutů) jeho básní z posledních let skoro taoistického básníka. Trochu ironika, trochu existencialistu, lehce jízlivého, mírně výsměšného, trochu pitoreskního a přesto laskavého glosátora událostí, jevů, obrazů či vlastních nápadů a myšlenek. Básně to jsou autentické jak autor sám. Každodenní, a přitom nevšední, sentimentální, a přitom syrové, zasněné, a přitom na detail zaostřené, chytré, a přitom neintelektuální. Teprve touto (pátou) sbírkou (se zasvěceným, vzácně empatickým doslovem Dory Kaprálové) se legendární brněnský literární solitér (1946) představuje jako básník čiré životní průzračnosti. (...)

Formátuj pro tisk
Návrat na homepage